Verkeersdrempels

Bij de Eikhof, langs de dijk, zijn verkeersremmende maatregelen genomen in de vorm van drempels. Dit is gedaan op basis van een, door ons, opgesteld werkplan en is gefinancierd door de gemeente.