Publicaties

Het wijkplatform geeft af en toe zelf een publicatie uit. Ook in andere media worden artikelen, foto’s ed gepubliceerd die verband houden met het wijkplatform of de projecten waarbij het wijkplatform betrokken is.