Projecten


We hebben driemaal met succes deelgenomen aan de wedstrijd Kern met Pit in de provincie Gelderland. Voor deze projecten wonnen we per project een bedrag van € 1.000,–:
 • de Dries naar erfgebied
 • ruim baan voor de voetganger in de Dijkstraat
 • groen verrijkt onze wijk

 

Natuurlijk hebben we veel meer projecten gedaan. Een aantal realisaties van de afgelopen jaren zijn:

 • sport- en speldag voor jong en oud (georganiseerd samen met diverse Gendtse verenigingen)
 • verlichting tussenpaden trottoir Kapelstraat
 • renovatie Dijkstraat met snelheidsremmende maatregelen
 • plaatsen AED (wijkplatformleden zijn opgeleid om deze AED te bedienen)
 • uitbreiding parkeerplaatsen Dries
 • uitbreiding erfgebied
 • verlenging Schelpenpad dijktalud
 • aanleggen trapveld met voetbaldoel
 • planten van 1.500 krokussen bij N.H.-kerk
 • renovatie plantsoen N.H.-kerk en plaatsen nieuwe muur met bankje
 • uitrit bij Super de Boer
 • renovatie pleintje Eikhof
Kijk in het submenu onder het kopje Projecten voor meer informatie over diverse projecten. En vóór leuke foto’s van bijvoorbeeld de burendag en de sport- en speldag.