Groen in uw woonomgeving

Zelf aan de slag
Proef om inwoners actief te betrekken bij onderhoud groen in woonomgeving

Veel inwoners hebben de wens om actief betrokken te worden bij hun woonomgeving. Op dit moment zijn er al op diverse plekken in de gemeente burgers en bedrijven die het onderhoud van groen voor hun rekening nemen. Ook worden in diverse wijken – al dan niet via de wijkplatforms – bepaalde stukken groen door de bewoners onderhouden. Kaders voor dit soort initiatieven zijn er echter nog niet. Die gaat de gemeente in de loop van 2014 maken.

Ter voorbereiding daarop geldt 2013 als een soort van proefjaar, waarin we ‘het gewoon gaan doen’.

Plan van Aanpak
Vanaf dit najaar kunt u in gesprek met de gemeente over uw ideeën om zelf het openbaar groen in uw te onderhouden. Per aanvraag bekijkt de gemeente de mogelijkheden. Als blijkt dat een idee uitvoerbaar is, wordt er een samenwerkingsovereenkomst gesloten en kan de burger in 2013 ‘aan de slag’. Aan de hand van de ervaringen in het proefjaar stellen wij in de eerste helft van 2014 een lijst met richtlijnen op..

Idee?
Wilt u iets bijdragen aan het openbaar groen in uw woonomgeving? Laat het ons weten!
Mail naar gemeentevoorburgers@lingewaard.nl of bel met de projectleider Burgerparticipatie in het groen, (026) 3260211. Nadat u zich heeft aangemeld, bekijken we wat de mogelijkheden zijn en welke concrete afspraken we moeten maken.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.